Sex uten samtykke er straffbart

spør først

Samtykke betyr tillatelse eller aksept.
Her inne kan du lese historier om når blandingen rus og sex gjorde samtykke vanskelig, men også historier om voldtekt i seksualisert rusbruk.
Målet med kampanjen er å spre informasjon om hvordan du kan forebygge voldtekt om du velger å blande sex og rus (inkludert alkohol).

“Første gang jeg fikk crystal metamfetamin i meg sa hen at det var MDMA jeg fikk opp i rumpa mi.”
- Inge (37)
Jeg samtykket ikke
“Jeg kom til bevissthet mens en annen hadde sex med meg. Jeg fikk blackout og kom senere til da jeg reagerte på at en annen utførte oralsex på meg.”
- Jo (27)
Jeg hadde ikke kontroll
“Rusvirkningen gjorde at jeg mistet bevisstheten. Da jeg kom til meg selv fikk de meg til å sniffe et rusmiddel så jeg fikk blackout igjen”
- Kim (36)
De ga meg blackout
“Jeg sto på en sexklubb, klar for å ha sex med en gjeng karer. Plutselig går alt rundt for meg. Det var tilført et rusmiddel i glidemidlet”
- Asgeir (46)
Plutselig gikk alt rundt for meg
“Plutselig lå han bevisstløs i en GHB overdose og de andre ba meg ha sex med han. Det sa jeg ikke var greit.”
- Ole Martin (37)
Jeg nektet å voldta ham
“Jeg våknet etter hvert til at flere av de andre kom innom og utførte oralsex på meg.”
- Iben (36)
Jeg våknet til at de hadde sex med meg
“Da jeg så opp innså jeg at de andre filmet og livepubliserte via labtopper og mobiltelefoner”
- Hans (27)
De filmet sexen fra alle vinkler


“Det er en grunnleggende opplevelse av trygghet og tillit til andre mennesker som er tatt fra meg.”
- Mika (35)
Jeg føler meg aldri trygg
Vi hjelper deg finne informasjon om hvor du kan henvende deg for hjelp dersom du har opplevd å bli utsatt for et overgrep, eller du har opplevd å krenke noens grenser.
Hvor kan du finne hjelp?
Q & A

Spørsmål og svar

Hva er samtykke?
Samtykke betyr tillatelse eller aksept og betyr at vedkommende som gir sitt samtykke har gitt tillatelse til det som skjer. For at et samtykke skal være gyldig må vedkommende ha tilstrekkelig informasjon om hva hen samtykker til.

For å være sikker på ikke at du ikke tråkker over andres grenser, er det viktig å skaffe seg samtykke. Det betyr at man med sikkerhet vet at alle parter som er inkludert er med på handlingene frivillig. Et fravær av et nei er IKKE samtykke. Det er mange måter å uttrykke samtykke på, både ved ord og kroppsspråk. Er du usikker på om seksualpartner har lyst på sex, må du spørre hen om dette før du fortsetter eller igangsetter handlingen.
Hva er samtykkekompetanse?
Samtykkekompetanse beskriver personens evne til å forstå hva hen samtykker til. Inntak av rusmidler kan for eksempel svekke brukerens vurderingsevne. Det betyr at et “ja” ikke nødvendigvis er et gyldig samtykke, dersom personen ikke er klar over hva hen faktisk sier ja til. Et godt tips er å avklare alle detaljene rundt sexen dere planlegger å ha, før dere setter i gang.
Er sex uten samtykke, sex eller voldtekt?
Nei, sex uten samtykke er ikke sex. Grunnen til det er at sex betyr å ha seksuell omgang med en eller flere andre parter, hvor alle parter er samtykkende. 
Sex uten samtykke er hva man ofte kaller det på folkemunne, men det er mer korrekt å si seksuell omgang uten samtykke. Seksuell omgang vil si penetrering i anus, vagina eller munnhule med objekter, hender eller kjønnsorganer. Å ha seksuell omgang med noen som ikke samtykker er et seksuelt overgrep og voldtekt.

Hva er en samtykkelov?
I dagens straffelov er ikke seksuell omgang uten samtykke - det vil si at man aktivt har sagt ja, eller på andre måter signalisert at man ønsker sex - regulert som voldtekt inn under voldtektsparagrafen 291. Støre-regjeringen har vedtatt at de skal innføre en såkalt samtykkelov som vil gjøre “sex uten samtykke” straffbart som voldtekt i løpet av sin regjeringsperiode etter mange års kritikk fra blant annet FN. Sex uten samtykke kan likevel sees på som et seksuelt overgrep i henhold til paragraf 297 seksuell handling uten samtykke. Sex uten samtykke er straffbart.
Hva betyr det at noen fryser til?
Når vi mennesker havner i farlige situasjoner, som voldtekt eller andre seksuelle overgrep, reagerer vi som regel helt automatisk, og uten å tenke. Mange opplever at de fryser til (eller stivner). Enkelte rusmidler, inntak av store doser, eller at man blander rusmidler, alt dette kan også øke kroppens stress-reaksjoner. Og dermed aktivere frys-reaksjonen. For noen brukere vil det bety at selv om de er bevisste har de ingen mulighet til å si fra om de samtykker eller ikke. Husk at fravær av et nei, IKKE er det samme som samtykke.
En svensk studie konkluderte med at 70 % av dem som opplever voldtekter havner i frysmodus.
Kan oralsex være voldtekt?
Noen tror at kun penetering er sex og dermed at det ikke er mulig at oralsex kan være voldtekt. Oralsex er sex og å ha oralsex med noen som ikke har samtykket, er voldtekt. Å få noen andre til å utføre oralsex på en, uten at de har samtykket, er også voldtekt.
Må jeg akseptere risikoen for voldtekt siden jeg selv valgte å blande illegale rus og sex?
Dette er en myte. Dette stemmer ikke. Sex uten samtykke er straffbart og ikke noe du må akseptere, uansett årsak.
Kan man voldta noen som sover eller på andre måter ikke er bevisst?
Det er en vanlig voldtektsmyte at å ha sex med noen som sover ikke er voldtekt. Erfaringer fra, blant annet Dixi ressurssenter mot voldtekt, er at personer utsatt for voldtekt og som ikke opplevde vold, men for eksempel sovevoldtekt, vil oppleve lignende traume reaksjoner som personer som har blitt utsatt for voldtekt som innebærer vold. Sex uten samtykke er skadelig og straffbart.
Hvordan reagerer folk på å ha blitt voldtatt?
Reaksjonene etter en voldtekt varierer fra person til person og det finnes ingen riktige eller gale reaksjoner. Noen reagerer med en gang, andre først etter en stund. Noen har sterke reaksjoner, og noen nesten ikke i det hele tatt. Det er vanlig at man ikke vil forholde seg til det som har skjedd og prøver å glemme det. Mange kan også bruke rusmidler for å håndtere de vanskelige reaksjonene.

Ofte tar det noe tid før man orker å kjenne på følelsene, eller i det hele tatt tenke eller fortelle mer detaljert om det som har skjedd. Nedenfor blir det listet opp mange av de vanlige reaksjonene. Når du ser på den lista, er det viktig å huske at ingen er like og at vi dermed også reagerer ulikt. Noen opplever flere av reaksjonene, noen er kanskje så heldig ikke å oppleve noen av dem. Og det finnes sikkert andre måter å reagere på enn dem nedenfor. Det er viktig å merke seg at alt er normale reaksjoner på en unormal hendelse.

Mange opplever:
 • Frykt for overgriper
 • Frykt for stedet det skjedde
 • Skyld- og skamfølelse
 • Nummenhet, uten kontakt med følelsene
 • Apati, handlings- og følelseslammelse
 • Anspenthet i kroppen
 • Søvnproblemer og mareritt
 • Mer skvetten enn tidligere (f.eks. lyder/brå bevegelser)
 • Stor svingning i følelser
 • Isolering
 • Angst for å være alene, samtidig som man ikke orker å være sammen med andre
 • Vansker med nærhet og seksualitet
 • Sinne, utagering, irritasjon, frustrasjon (kort lunte)
 • Fysiske plager, som f.eks. hodepine, magesmerter og kvalme
 • Nedsatt konsentrasjon
 • Hukommelsesproblemer
 • Rastløshet
 • Endringer i appetitt
 • Forandret tidsopplevelse

De vanligste kroppslige reaksjonene er kvalme, brekninger eller diare, svette, hjertebank, hurtig puls, svimmelhet, nummen følelse i armer og ben, skjelvinger. Etterreaksjonene kan være så sterke at det kan føles som en alvorlig sykdom.

Ettervirkninger og omfanget av reaksjoner etter voldtekt varierer, og noen ganger kan plagene bli langvarige og alvorlige. Dersom du opplever dette, er det spesielt viktig at du oppsøker hjelp. Noen av de vanligste senvirkningene av voldtekt kan være:
 • Selvbebreidelse, skyldfølelse
 • Frykt, angst, avmaktsfølelse
 • Irritabilitet, sinne, frustrasjon
 • Uvanlig tretthet
 • Påtrengende minner (flashbacks)
 • Hodepine, magesmerter, søvnproblemer, mareritt
 • Hukommelses- og konsentrasjonsproblemer
 • Depresjon, nedtrykthet
 • Større inntak av alkohol eller andre rusmidler enn tidligere, og/eller skadelig inntak av disse
 • Sosial isolasjon
 • Selvskading
 • Spiseforstyrrelser
 • Selvmordstanker

Om du har behov for å snakke med noen om å ha blitt utsatt for voldtekt kan du finne en oversikt over samtalepartnere her.

Jeg våknet av at noen hadde sex med meg og opplevde det ikke som traumatisk?
Det finnes ingen rett eller gal måte å reagere på å ha blitt utsatt for seksuelle handlinger uten å ha samtykket til det. Det som er viktig å være klar over er at selv om du kan ha opplevd det uproblematisk at noen utførte seksuelle handlinger med deg mens du lå bevisstløs i rus, betyr ikke dette at ikke andre vil oppleve en lignende hendelse skadelig og traumatisk. Spør først.
Hvilke lovbestemmelser rammes kampanjens historier av?
Historiene fortalt i denne kampanjen kunne vært anmeldt og potensielt ført til en domfellelse. Ulike paragrafer i straffeloven som kunne blitt benyttet er for eksempel:

§ 273. Kroppsskade
Med fengsel inntil 6 år straffes den som skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen.

§ 291
Den som
a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd, eller
b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
c) ved vold eller ved truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv

§ 297.Seksuell handling uten samtykke
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket i det.

Når gjerningspersonen har fremkalt rustilstanden vil tilfelle også kunne omfattes av § 292 bokstav d, slik at minstestraffen på 3 år kommer til anvendelse. Dette kan være aktuelt for historiene 1, 3 og 4. I tillegg vil en voldtekt regnes som grov etter § 293 bokstav a dersom den er begått av flere i fellesskap.
Hva sier statistikken om hvem som blir voldtatt og om hvem som voldtar?
9,4 % kvinner og 1,1 % menn i Norge har opplevd voldtekt i løpet av livet, nær halvparten av kvinnene før fylte 18 år.

Den største andelen voldtekter er festrelaterte (skjer på fest/nachspiel, som regel med alkohol/rus i bildet).

De fleste voldtekter blir begått av en bekjent (86 %).

Den som blir voldtatt gjør sjelden fysisk motstand (70 % havner i frysmodus).
Finnes det noen nyttige råd for å forebygge voldtekt når sex og rus blandes?
Kommunikasjon
 • Ikke dra på fest eller innta rusmidler sammen med ukjente folk, uten å ha med noen du stoler på.
 • Snakk med hverandre før dere blander sex med rusmidler. Avklar hvor grensene deres går og hva dere gjør om grensene skulle bli brutt.
 • Noen rusmidler - som amfetaminer - er kjent for å kunne gjøre brukeren mindre empatisk. Om du vet at dette er en reaksjon du kan få om du inntar rusmidlet , avklar dette med partneren din. Forsikre deg om at partneren(e) din klarer å si fra om sine grenser tydelig.
 • Andre rusmidler, som MDMA, gjør brukeren mindre i stand til å tolke negative ansikts signaler. Forsikre deg alltid at partneren(e) dine kan kommunisere sine grenser tydelig.
 • Sjekk-inn med partneren(e) underveis i sexen. Spør dem hvordan de opplever sexen og om du skal fortsette eller stoppe. Unngå enkle ja-og-nei spørsmål, men still spørsmål som får den andre til å tenke seg om. Dermed får du vurdert personens samtykkekompetanse.
 • Aldri la en person i overdose, eller som av andre grunner er bevisstløs, ligge alene. Det er viktig å ha oversikt over om hvorvidt personen puster, men også å sikre at personen ikke utsettes for et overgrep.
 • Ser du noe som gjør deg usikker på om det som foregår er greit, si fra. Det kan være at du er usikker på om personen er våken eller ikke, eller om du på andre måter tenker at vedkommende kan være utsatt for fare. Spør vedkommende om vedkommende har det bra. Hør med andre til stede om det som foregår virkelig er greit. Et godt råd er å alltid ha med noen du kjenner så du ikke står i krevende situasjoner alene.

Kjønn
 • Cis-kvinner bør ikke overlate til cis-menn å dosere (cis= ikke-trans) rusmidlene for dem. Rett og slett fordi cis-menn generelt tåler høyere doser enn cis-kvinner og gjerne tar utgangspunkt i hvilke doser som passer for dem selv. Kvinnen risikerer da å få i seg en overdosefremmende dose.

Blanding av rusmidler
 • Det kan være lurt å unngå å blande sentralstimulerende rusmidler (som kokain, amfetaminer og MDMA/ecstasy. Å blande disse fører til opphoping av signalstoffer i hjerne, noe som kan gjøre deg forvirret, svimmel og at du mister oversikt over situasjonen.
 • Det kan også være lurt å unngå å blande sentralstimulerende rusmidler med sentraldempende rusmidler (som alkohol, GHB/GBL, benzodiazepiner eller opiater), eller med sederende rusmidler (som ketamin). De ulike kategoriene av rusmidler utligner hverandres effekt slik at du tåler mer av begge typer. Da risikerer du ikke å få ønsket ruseffekt med doser du er vant til, og kan fristes til å innta høyere doser for å få rusvirkning. Når det sentralstimulerende rusmidlet går ut av systemet risikerer du en overdose på den høyere-enn-normale dosen med det sentraldempende rusmidlet.
 • Om du velger å blande et sentralstimulerende rusmiddel med et sentraldempende rusmiddel, velg et langtidsvirkende sentralstimulerende rusmiddel. Aldri korttidsvirkende, som kokain eller mefedron. Gjør deg også kjent med halveringstiden (tiden det tar til halvparten av rusmidlet er igjen i blodet ditt) på de ulike rusmidlene.
 • Les hvordan du kan redusere risikoer om du velger å blande rusmidler her.

BDSM
 • BDSM (bondage/discipline, dominance/submission og sadism/masochism) kan innebære rollespill der en eller flere av partene inngår en underdannig rolle, og der den/de andre inngår i en dominant rolle. Et safe word er et ord man på forhånd avtaler skal bli brukt når den underdanige faktisk mener at nå må sexen avbrytes. Slik unngår man forvirring. Dette kan gjerne være et ord som er langt fra seksuelt og som bryter stemningen. Chemfriendly snakker med chemsex-deltakere som har kombinert BDSM-sex uten safe word, og selv om dette kan gå bra, er vi blitt fortalt at manglende bruk av safe word kan innebære en usikkerhet som kan tære på psyken til den aktive og dominante. I tillegg til at man som dominant kan ende opp med faktisk å krenke noens grenser fordi man ikke klarte å skille et ekte ment nei, fra en nei som var en del av rollespillet.
 • Les hvordan du kan forebygge risikoer dersom du blander BDSM-sex og rus, her.
Partnere