Hvor kan du finne hjelp?

Hjelpesentralen

Chemfriendly er en bruker- og likerpersons drevet organisasjon. Hos oss finner du skeive og sexarbeidere som har, eller fortsatt blander sex og rus. Vi arbeider for å forebygge overdoser, infeksjoner og voldtekt og tok initiativ til denne kampanjen fordi flere av våre frivillige selv har opplevd utfordringer knyttet til samtykke, eller voldtekt, i seksualisert rusbruk.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har behov for å snakke med noen. Du kan få snakke med både likepersoner og fagpersoner, som vernepleiere og sykepleiere.
Chemsex.no er et samtale tilbud for alle som blander sex og rus (såkalt chemsex), i regi av Sex & Samfunn. Chemsex.no holder til hos Sex & Samfunn sine lokaler i Oslo og ønsker å forebygge smitte, rusavhengighet, overdoser og seksuelle overgrep. Samt å fremme god mental og seksuell helse blant personer som bruker rus i forbindelse med sex.
DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et lavterskeltilbud for dem som er utsatt for seksuelle overgrep, eller kjenner noen som er utsatt. På DIXI kan utsatte og pårørende på en trygg arena få noen å snakke med – for sammen å skape håp for framtida. DIXI tilbyr hjelp til selvhjelp. I dette ligger det at alle har ressursene som skal til for å få det bedre, men når det er vanskelig å tro på det, kan man trenge veiledning og støtte for å finne disse. Du trenger ikke henvisning, det stilles ingen diagnoser og alle på DIXI har taushetsplikt. Tilbudet er gratis.
Er en nasjonal veiviser ved vold og overgrep. Hos dinutvei.no finner du kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Du kan søke om hjelpetilbud nær deg i deres oversikt, samt få svar på spørsmål om vold og overgrep i spørsmålstjenesten deres.
Mange som voldtar gjør dette fordi de ikke vet bedre. Et mål med denne kampanjen er å spre informasjon så man skal kunne unngå å ende opp med å krenke noens grenser grunnet mangel på kunnskap om utfordringene rundt samtykke, som kan oppstå når man blander sex og rus. Det kan bli en stor belastning å tenke på hva man har påført andre.

Alle fortjener å ha noen å snakke med. Alle fortjener hjelp.
Har du krenket noens grenser?
Psykolog Thore Langfeldt er den i landet som har jobbet lengst med overgreps problematikk. Han er spesialist i klinisk psykologi og i klinisk sexologi. Langfeldt kan kontaktes på:
Spesialpoliklinisk enhet (SPE) har som mål å forebygge og motvirke seksuelle overgrep. SPE er en poliklinikk i spesialisthelsetjenesten underlagt avdeling for nasjonale og regionale funksjoner i Klinikk for psykisk helse og avhengighet.
91 60 39 38
MOBIL
E-POST